[share_ebook] IELTS Writing by Mat Clark

Category: Cultures


Posted on 2011-11-23, by mylife.

Description

IELTS Writing by Mat Clark

IELTS Writing by Mat Clark


IELTS Writing by Mat Clark - Với hơn 100 essays của chính IELTS Examiners về các lĩnh vực khác nhau được độc giả đánh giá là rất sát so với bài thi IELTS.

Cuốn giáo trình này có hai điểm mới cơ bản:

1.     Đây là cuốn writing for ielts test đầu tiên có số lượng essays của examiners rất lá»›n. So vá»›i các giáo trình khác, thông thường chỉ có 4 đến 6 essays do examiners viết, nhÆ°ng trong cuốn này - IELTS Writing by Mat Clark, số essays do chính examiners viết lên tá»›i 115 bài.

2.     trong má»—i essay, tác giả còn chỉ ra cho Ä‘á»™c giả biết đâu là những từ: academic words nhằm đạt Ä‘iểm cao.  Không chỉ dừng lại ở đó, sau má»—i essay, Mat Clark lại paraphrase các academic words đó giúp bạn đọc hiểu rõ cách dùng của chúng và nêu ra các từ nghÄ©a tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng để tránh lặp từ trong bài viết.

 


Download

http://www.filesonic.com/file/3984471074/writing task 1 (new oriental).pdf
http://www.filesonic.com/file/3984481994/Writing Task 2.pdf


Sponsored High Speed Downloads
8130 dl's @ 3413 KB/s
Download Now [Full Version]
8661 dl's @ 3803 KB/s
Download Link 1 - Fast Download
9811 dl's @ 3861 KB/s
Download Mirror - Direct Download



Search More...
[share_ebook] IELTS Writing by Mat Clark

Search free ebooks in ebookee.com!


Related Archive Books

Archive Books related to "[share_ebook] IELTS Writing by Mat Clark":



Links
Download this book

No active download links here?
Please check the description for download links if any or do a search to find alternative books.


Related Books


Comments

No comments for "[share_ebook] IELTS Writing by Mat Clark".


    Add Your Comments
    1. Download links and password may be in the description section, read description carefully!
    2. Do a search to find mirrors if no download links or dead links.
    Back to Top